Smeerolie modules


Om een hoge mate van efficiency te bereiken en slijtage tegen te gaan, levert TEHADO Smeerolie modules. Onze modules kunnen overal worden ingezet daar waar mechanische onderdelen vragen om goede smering en weinig weerstand.

Kenmerken:

  • Continue controle smeerolie status
  • Gemakkelijk te onderhouden dankzij zelf onderhoudende filters
  • Zowel het verhitten als het koelen van de smeerolie